Technologie obróbki powierzchni: gratowarki, szlifierki taśmowe, polerki

Polityka prywatności

 • Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe

  INTERPOLER S.C. z siedzibą przy ul. Mszańskiej 1A w Wodzisławiu Śląskim , NIP 6472587369 (dalej "INTERPOLER") informuje, że jest Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz właścicielem serwisu internetowego działającego pod adresem interpoler.pl (dalej "Serwis"). Ochrona danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

  zobacz pełną treść klauzuli informacyjnej w formacie *.pdf

  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu interpoler.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

  Szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez INTERPOLER:

  • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez INTERPOLER oraz jej należytego wykonywania lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika Serwisu, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wykonania ciążących na INTERPOLER obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prawnie uzasadniony interes INTERPOLER, polegający na przetwarzaniu danych w celu kontaktu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Powierzenie przetwarzania danych:

  Informujemy, że powierzamy przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.Informujemy, że odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, podmiot zapewniający hosting Serwisu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (sąd, prokuratura, policja).

  W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  • żądania cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  Mamy obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt przez dedykowaną skrzynkę odo@interpoler.pl lub korespondencyjnie na adres główny INTERPOLER.


  Czas przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

  Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu Użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między serwisami internetowymi firmy. Wyłączenie przez użytkownika w przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z naszych serwisów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Nie mają one jednak wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom postronnym danych personalnych czy adresowych Użytkowników.

 • Polityka plików cookies w serwisie internetowym interpoler.pl

  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp. Pliki cookies, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

  Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Standardowo przeglądarki dopuszczają umieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, niemniej każdy użytkownik może się temu sprzeciwić. W tym celu mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, żeby blokowała obsługę plików cookies lub informowała za każdym razem, gdy taki plik jest przesyłany na Państwa urządzenie. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.


  Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików cookies są dostępne na stronach producenta przeglądarek, np.:

  PRZEGLĄDARKA STRONA INTERNETOWA
  Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie
  Mozilla Firefox http://www.mozilla.org/pl/firefox/
  Google Chrome http://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/
  Opera http://www.opera.com/pl/

  Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

  Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez właścicela Serwisu, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

  PODMIOT CELE WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
  WŁASNE PLIKI COOKIES
  właściciel Serwisu Przechowywanie ustawień wybranych funkcji Serwisu : 
  - statystyki oglądalności,
  - obsługa logowania
  ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIES
  Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Zbieranie statystyk oglądalności Serwisu


  Powyższe informacje stanowią realizację postanowień art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).